ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Specijalizovana zdravstvena osiguranja

Osiguranje od teških bolesti

Zašto je dobro imati specijalizovano  zdravstveno osiguranje

Strah od teških bolesti je uvek prisutan kod svakog od nas. Veliki broj humanitarnih akcija koje skupljaju novac  za lečenje obolelih samo još više produbljuju taj strah. Gotovo da ne postoji osoba koja se direktno ili u svom okruženju nije susrela sa nekim oblikom težih bolesti, stoga je veoma važno individualno rešiti ovaj problem. To nam omogućavaju specijalizovana zdravstvena osiguranja, kao što su osiguranje od težih bolesti i osiguranje od malignih oboljenja.

Čemu služe specijalizovana zdravstvena osiguranja?

Specijalizovana  zdravstvena osiguranja  pružaju finansijsku pomoć korisniku polise ili njegovoj porodici u slučaju nastanka težih oboljenja. Jasno je da je novac u ovakvim slučajevima preko potreban. Pomenuta osiguranja moguće je ugovoriti  uz polisu životnog osiguranja, i na taj način, pored štednje i zaštite porodice doprineti opštem osećaju sigurnosti.

Ko i kako može ugovoriti specijalizovana zdravstvena osiguranja

Ova osiguranja mogu ugovoriti sva lica koja zadovoljavaju uslove prijema u osiguranje, što znači da moraju proći zdravstveni upitnik. Polisu mogu ugovoriti korisnici koji su u trenutku ugovaranja zdravi, ali i oni koji to nisu, pod posebnim uslovima.

Što se tiče pristupne starosti klijenta, kod individualnog ugovaranja ona je ograničena na period od 14. do 74. godine starosti. U zavisnosti od osiguravajuće kuće i polise za koju ste se opredelili, podrazumeva se i osiguranje dece uzrasta od 3 do 18 godina starosti. Uz ove polise deca se automatski osiguravaju na iznos od 30% od osigurane sume. 

Koje bolesti su pokrivene specijalizovanim zdravstvenim osiguranjem?

Spisak bolesti koje pomenuta specijalizovana osiguranja pokrivaju razlikuje se, i zavise od toga kojoj osiguravajućoj kući ste poklonili svoje poverenje, zato je najbolje da pre ugovaranja proverite koje su bolesti pokrivene datom polisom. 

Kako to izgleda u praksi

 Ako korisnik ima polisu sa dopunskim osiguranjem  težih bolesti,  na kojoj je osiguran na iznos od 10.000 evra, i na žalost oboli od bolesti koja je pokrivena polisom, osiguravajuća kuća bi, na osnovu zdravstvene dokumentacije kojom se to potvrđuje, isplatila 10.000 evra korisniku polise. 

Cena ovih dopunskih osiguranja zavisi od pola i godina starosti osiguranika i od visine sume na koju ste se osigurali.

Primer: Devojka od 25 godina, koja  želi da na polisi ima osiguranje od težih bolesti na iznos od 10.000 evra, bez štednje, mesečno bi trebala da izdvaja iznos 2 kafe u kafiću, a ako bi to isto želela uz minimalnu štednju, trebala bi mesečno da se odrekne 14 kafa u kafiću.

 

OVO JE VAŽNO!

Karenca iznosi 6 meseci.

Osim polisa opisanih u ovom tekstu, koje pružaju finansijsku pomoć, postoji i polisa BestDoctors, koja omogućava lečenje u inostranstvu. O njoj možete više saznati u tekstu Lečenje u inostranstvu.

Naša preporuka je da pre donošenja odluke o izboru polise obavezno razgovarate sa stručnim licem koje zastupa  više osiguravajućih kuća, jer ćete tako pronaći rešenje koje vam najviše odgovara.