SKADENCA je dospeće obnove polise ili datum isteka tekuće godine siguranja. Skadenca se ne mora podudarati s kalendarskom godinom.