Rečnik - racunajnasebe.com

PREMIJA osiguranja je novčani iznos koji ugovarač osiguranja plaća osiguravaču na osnovu sklopljenog ugovora o osiguranju.