KARENCA je period ili rok na početku ugovorenog perioda trajanja osiguranja, u kojem osiguravač nema obavezu isplate nadoknade ukoliko dođe do nastupanja osiguranog slučaja.