Neživotno osiguranje

Putno osiguranje

Krećete na put? Da li ste obezbedili putno zdravstveno osiguranje?

Kada putujete u inostranstvo, bilo poslovno ili na odmor, putno osiguranje je obavezan deo vašeg putnog prtljaga. Najobičnija zubobolja, gubitak prtljaga ili hitni operativni zahvat mogu vam pokvariti planove i pritom naneti značajne finansijske izdatke. Polisa putnog osiguranja omogućava da se za vreme putovanja osećate zaštićeno i bezbrižno.  A cena putnog osiguranja zaista je prihvatljiva.

Šta pokriva putno osiguranje?

Putno osiguranje pokriva troškove nužnog zdravstvenog tretmana, hitnih operativnih zahvata, troškove lekova i medicinskih pomagala i prevoza u svrhu lečenja.

Kontaktirajte nas, zajedno ćemo pronaći rešenje za vas.