dobrovoljno ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Porodično dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Šta sve treba da znate o porodičnom dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Porodično dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Porodičnim DZO, putem jedne polise rešavamo problem zdravstvenog osiguranja za celu porodicu.

Prilikom odabira paketa vodite računa da svi članovi porodice moraju biti osigurani na isti iznos u okviru istog paketa.

Porodičnu polisu možete ugovoriti kao fizičko lice, ali porodicu možete osigurati i preko kolektivne polise (koje mogu biti i povoljnije), u slučajevima kada polisu pravite za svoju firmu, ili vam firma u kojoj ste zaposleni pruža tu mogućnost. 

Polisa važi za teritoriju Srbije. Izuzetno od ovog člana kod kolektivnih polisa, osiguravajuća kuća može proširiti osiguravajuće pokriće na: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, (Republika Srpska), Makedoniju, Albaniju, Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku i Crnu Goru, pri čemu je Ugovarač osiguranja dužan da plati dodatnu premiju, i to samo ako je Ugovarač osiguranja poslodavac koji ugovara osiguranje za svoje zaposlene (tzv. regionalno pokriće).

Karenca je 2 meseca, osim kod trudnica, kod kojih se karenca razlikuje od toga kojoj osiguravajućoj kući ste poverili vase zdravlje, i kreće se od 6 do 9 meseci.

Na cenu utiču pol i starost svakog člana porodice ponaosob. Cena polise na mesečnom nivou za jednu četvoročlanu porodicu, u kojoj bračni par ima po 36 godina, a njihova deca 2 i 4 godine, jednaka je ceni jednog porodičnog ručka u restoranu.

Prilikom obnavljanja ugovora osiguravajuča kuća će ovu cenu čak i smanjiti, ako ustanovi da niste preterivali sa odlaskom kod lekara.

OVO JE VAŽNO!

Pre donošenja odluke treba da se upoznate sa paketima DZO koje pruža osiguravajuća kuća kojoj ste poverili svoje zdravlje. 

Prilikom razgovora sa zastupnikom osiguravajuće kuće obavezno se raspitajte u kojim slučajevima ovo osiguranje ne pokriva troškove i pročitajte dokument „Posebni uslovi“, koji je svaki zastupnik u obavezi da vam da na uvid. 

Raspitajte se o iskustvima korisnika i koje lekarske ordinacije u blizini vašeg stanovanja imaju ugovore o pružanju lekarskih usluga sa osiguravajučim kućama. 

Sagledajte svoje mogućnosti i na kraju ugovorite polisu.