Životno OSIGURANJE

Osiguranje stambenog kredita

Riziko osiguranje

Zašto je dobro imati polisu osiguranja stambenog kredita

U poslednje vreme sa ekspanzijom stambenih kredita došlo je i do potrebe za jednim posebnim vidom osiguranja. O čemu se radi?

Osoba koja je podigla stambeni kredit ne želi da teret otplate kredita padne na njegovu porodicu ako se njemu desi ono najgore. U takvim slučajevima potrebno je ugovoriti polisu životnog osiguranja – tzv. riziko osiguranje.

Šta je riziko osiguranje stambenog kredita?

Riziko osiguranje je osiguranje koje podrazumeva samo jedan osigurani slučaj, a to je smrt osiguranika, dakle, ovo osiguranje nema štedni karakter. To znači da, ukoliko ne dođe do smrtnog slučaja za vreme trajanja ugovora, osiguravajuća kuća nema obavezu isplaćivanja osigurane sume, kao što je slučaj kod štednih polisa osiguranja života, a u slučaju smrti osiguranika dužna  je da isplati celu osiguranu sumu.

Ako želite da imate ovakav vid osiguranja, bez obzira na to da li to banka uslovljava dodelom kredita ili ne, vi ga svakako možete ugovoriti. U svakom slučaju, iznos na koji se osiguravate  treba da bude istovetan iznosu stambenog kredita, a njegovo trajanje takođe istovetno trajanju vašeg kredita.

Kako to funkcioniše?

Klijent koji je podigao kredit, a želi da ga osigura putem riziko osiguranja, treba da dostavi plan otplate i kamatnu stopu  kredita osiguravajućoj kući za koju se opredelio. Osiguravajuća kuća tada, na osnovu godina starosti klijenta, njegovog zdravstvenog stanja,  trajanja ugovora i visine osigurane sume određuje cenu polise.

Po okončanju ove procedure, koja se svakako radi uz saglasnost banke, vrši se vinakulacija polise u korist banke. To znači da se banka upisuje kao korisnik polise u slučaju smrti korisnika kredita, čime je porodica preminulog, ako do smrtnog slučaja dođe, oslobođena dalje otplate kredita.

Koliko košta polisa osiguranja stambenog kredita?

Pošto ova polisa nema štedni karakter, ona je znatno jeftinija od štedne polise životnog osiguranja. Na primer, za mušku osobu staru 36 godina, koja podiže kredit u iznosu od 70.000 evra na 30 godina cena polise na godišnjem nivou iznosi  oko 165 evra ili mesečno oko 14 evra, što, s obzirom na sigurnost koju pruža,  ne predstavlja veliki udar na džep nosiocu stambenog kredita.

OVO JE VAŽNO!

  • U zavisnosti od visine sume na koju se osiguravamo, potrebno je popuniti zdravstveni upitnik ili obaviti lekarski pregled
  • Zdravstveno stanje klijenta može značajno da utiče na cenu polise  ili da u potpunosti onemogući prijem u osiguranje
  • Prilikom popunjavanja zdravstvenog upitnika potrebno je biti krajnje iskren, jer lažne informacije mogu da dovedu do nemogućnosti naplate odštete, čime se gubi zaštitini karakter ove polise