ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Wiener Doctors

Lečenje u inostranstvu

Wiener Doctors - lečenje u inostranstvu - racunajnasebe.com

ZAŠTO UGOVORITI POLISU ZA LEČENJE U INOSTRANSTVU?

U zemlji koja je druga po smrtnosti od kancerogenih bolesti i gde se deca leče SMS porukama, potpuno je suvišno objašnjavati značaj posedovanja ovakve polise.

Da bismo vam ipak pomogli kod donošenja odluke, napomenućemo da ova polisa klijentu nudi pokriće od 2.000.000,00 (DVA MILIONA)  EVRA koja apsolutno pokriva sve moguće troškove lečenja takvih bolesti.  Konkretnije, 1.000.000 evra na godišnjem nivou, a 2.000.000 evra ukupno za vreme trajanja polise.

Sa 2.000.000 evra pokriveno je sledeće: 

 • Dobijanje drugog mišljenja od strane poznatih evropskih lekara u roku od 7 dana,
 • pružanje logističke pomoći kod organizacije putovanja, smeštaja pacijenta i pratioca i otalog,
 • transport do preporučene bolnice za korisnika polise i njegovog pratioca avionom u biznis klasi,
 • operacija i oporavak,
 • troškovi smeštaja zvan bolnice za pratioca pokriveni su za period od 30 dana u iznosu do 200 € dnevno,
 • repatrijacija u slučaju da osiguranik premine, najviše do 15.000 €
 • povratak u zemlju,
 • nastavak komunikacije sa doktorima iz Wiener Doctors,
 • ponovni odlazak na operaciju, ako je potrebno,
 • 10.000 evra u slučaju da se korisnik polise odlučio za lečenje u  našoj zemlji (za bolesti koje pokriva polisa), a nakon 30 dana od momenta postavljanja dijagnoze…
Prema tome, zdravlje ne mora biti privilegija malobrojnih, jer i vi možete da imate na raspolaganju vrhunski tim lekara u momentima kada vam je to potrebno. 
 

ŠTA JE WIENER DOCTORS

Polisa Wiener Doctors realizovana je u saradnji sa poznatom kompanijom Swiss Re, dok se za kvalitet usluga brine međunarodno priznata kompanija Medi Guide

Wiener Doctors je polisa zdravstvenog osiguranja koja u slučaju nastanka najtežih bolesti klijentu pruža mogućnost lečenja od strane najboljih evropskih stručnjaka u specijalizovanim evropskim klinikama (osim Švajcarske) i finansijski pokriva sve troškove medicinskog lečenja, putne troškove za pratioca i osiguranika, troškove smeštaja, kao i troškove repatrijacije.

Iako mi ne namećemo rešenja, ličnog smo stava da je ovo sigurno  jedno od najboljih dopunskih osiguranja koje trenutno možete ugovoriti, ako su teže bolesti ono što vas plaši.

BOLESTI KOJE POKRIVA POLISA WIENER DOCTORS

Bolesti koje ovo osiguranje pokriva su:

 1. Lečenje invazivnog karcinoma 
 2. Koronarna bajpas hirurgija 
 3. Operacija srčanog zaliska 
 4. Operacija na mozgu 
 5. Transplantacija glavnih organa 

SPOSOBNOST ZA OSIGURANJE

Polisu Wiener Doctors mogu ugovoriti sva lica koja zadovoljavaju uslove zdravstvenog upitnika (koji je obavezan prilikom ugovaranja ove polise) od 0 do 64 godine starosti. 

 

KOLIKO KOŠTA POLISA WIENER DOCTORS?

Za lica starosti od 0 do 18 godina godišnja premija iznosi 73,29€.

Od 19 do 64 godine premija iznosi 215,46€.

Od 65 do 85 godina premija je 336,96€

Rešenje postoji, odluka je na vama!

Da, ali ne samo za to. Drugo medicinsko mišljenje može da se traži za bilo koje zdravstveno stanje, bez obzira na bolesti pokrivene ovim osiguranjem.

Ne, ali postoji spisak klinika koje su klijenti često birali. Ovo su neke od klinika u Nemačkoj:

Charite Berlin, Uke Hamburg, LMU Munchen, BWK Ulm…

Mogu da se osiguraju samo stranci koji imaju prijavljen  stalni boravak u Srbiji.

To podrazumeva hirurško uklanjanje kancerogenih tkiva i/ili trenutnu hemo ili radio terapiju. Dakle, obuhvata sve što je neophodno učiniti da bi se tretiralo dijagnostifikovano stanje.

Pokriveno je lečenje svih poremećaja centralnog nervnog sistema koje zahtevaju operativni pristup.

Za kancer kažemo da je u invazivnom stadijumu čim se proširio sa mesta u kome je nastao. Dok se to ne desi, odnosno, dok su maligne ćelije jasno lokalizovane, kancer se naziva in situ, odnosno u neinvazivnom je stadijumu. 

Isplata od 10.000€ se vrši za svaki osigurani slučaj koji je pokriven, a kod kog se klijent odluči za lečenje u Srbiji. Po ovom osiguranom slučaju klijent više nema pravo da traži usluge ili naknadu.  Ukoliko nastane novi osigurani slučaj, klijent ponovo ima pravo da se odluči da li će se lečiti u inostranstvu ili da traži jednokratnu isplatu i lečenje u Srbiji. 

Može, ali su takve situacije veoma retke, jer bolest sama po sebi zahteva hitno zbrinjavanje i rešavanje medicinskog problema. 

Da. Već tokom razgovora sa klijentom uzeće se u obzir mišljenje klijenta oko zemlje u kojoj bi želeo da se leči, što će se, ukoliko postoji medicinska opravdanost, odraziti i na ponudu bolnica.

Da. Pacijent sam mora da obezbedi donora, s tim što se transplantacija organa vrši sa živog donora, odnosno onog koji je živ, ali bez moždanih funkcija.

Da. Period izuzeća je 180 dana od početka osiguranja. Svi troškovi koji se odnose na bolesti nastale u tom periodu isključeni su u toku celog trajanja osiguranja. Period izuzeća se ne primenjuje u slučaju produžetka osiguranja, ako nije dolazilo do prekida.

Kontaktirajte nas, zajedno ćemo pronaći rešenje za vas.

NAŠ PARTNER