Kolektivno dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Šta sve treba da znate o kolektivnom dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Kolektivno dobrovoljno zdravstveno osiguranje (DZo)

Ovo je najzastupljeniji oblik DZO. Mnogi poslodavci ga ugovaraju  da bi na taj način podigli nivo zadovoljstva kod svojih zaposlenih. To je jednostavan način da se pokaže da vam je zaista stalo do svog radnog tima.

Karenca kod kolektivnih polisa sa više od 10 osiguranika ne postoji.

Cena kolektivnog osiguranja zavisi od broja radnika koje osiguravate, njihovog pola i godina starosti.  

Na kolektivnu polisu moguće je dodati i porodice  svih zaposlenih. 

Sasvim je jasno da je za takve polise potrebno da na sastanak prilikom donošenja odluke pozovete zastupnika osiguravajuće kuće da odgovori na sva pitanja, a koji možda može ponuditi i neke posebne uslove za vašu kompaniju. 

Pošto smo svesni da kompanija koja se razvija često menja radnike, na polisi kolektivnog osiguranja moguće je menjati broj osiguranika.

Polisa  važi za teritoriju Srbije.  Izuzetno od  ovog člana kod kolektivnih polisa, osiguravajuća kuća može proširiti osiguravajuće pokriće na: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, (Republika Srpska), Makedoniju, Albaniju, Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku i Crnu Goru, pri čemu je ugovarač osiguranja dužan da plati dodatnu premiju, i to samo ako je ugovarač osiguranja poslodavac koji ugovara osiguranje za svoje zaposlene (tzv. regionalno pokriće).

Kao posebna pogodnost prilikom ugovaranja kolektivne polise DZO za poslodavca je da se iznos od 5.872,00 dinara po radniku isključuje iz poreske osnovice, odnosno, ne smatra se zaradom, nego troškom, i tako se knjiži.

OVO JE VAŽNO!

Ozbiljno shvatite razgovor za zastupnikom osiguravajuče kuće prilikom ugovaranja kolektivne polise DZO.

Sagledajte koje su zdravstvene kontrole obavezujuće za posao kojim se bavite, i to obavezno uvrstite u paket osiguranja koji ugovarate.

Pitajte da li bi postoje određene pogodnosti ako je ugovorom obuhvaćeno više osoba.

Iz ovog razloga nismo ni okvirno ponudili cenu jedne ovakve polise.

Sagledajte svoje mogućnosti i na kraju napravite polisu.