Štednja kroz investiranje

Junior Investment Club

Zakoračite u svet mladih investitora

Junior Investment Club - racunajnasebe.com

Naučimo decu da raspolažu novcem

Decu učimo mnogim stvarima koje su važne u njihovom odrastanju, ali jednu ipak zanemarujemo – ne učimo ih kako se raspolaže novcem. 

Ako o štednji počinjemo da razmišljamo u tridesetoj, četrdesetoj ili pedesetoj godini, veoma brzo ćemo uvideti koliku bismo prednost imali da nas je  neko tome naučio mnogo ranije.

Kao i veliki broj ljudi, Aljoša je odlučio da svoj novac investira u akcije i obveznice i na taj način obezbedi sebi novac za školovanje ili kupi nekretninu u budućnosti. Ništa čudno, sem što Aljoša ima 9 godina.

Novac koji dobije za rođendan, odličan uspeh u školi ili džeparac, a koji nije potrošio na novu igricu ili masku za telefon, on, kao član Junior investment cluba, uz pomoć svojih roditelja uplaćuje na svoj lični račun i pretvara ga u akcije i obveznice poznatih svetskih kompanija.

Pošto zna lozinku svog ličnog računa, Aljoša zajedno sa svojim roditeljima jednom mesečno proverava stanje svojih investicija. Susreće se sa pojmom porasta i pada akcija preduzeća i na taj način dobija veoma važne finansijske lekcije.

Iako investira manje od godinu dana, Aljoša već ima udeo u akcijama poznatih svetskih kompanija (Adidas, Coca Cola, Apple…), a na ličnom računu novac, koji je u ovom momentu dovoljan da mu obezbedi prvu godinu školovanja.

Da li je ovo ispravniji način trošenja novca?Možda je trebalo da kupi više igračaka, iako ni sada ne zna šta da radi sa ovima koje ima. Razmišlja, čak, i da ih proda, a novac od prodaje uloži u akcije.

Bude li istrajan, Aljoša će za 11 godina, koliko je planirao da investira, na svom ličnom računu imati novac koji će mu garantovati sigurnost prilikom školovanja ili započinjanja privatnog posla, ako se za to bude odlučio.

Prva lekcija koju je naučio je da čuva svoje akcije, a ne da ih prodaje. To što čuva akcije koje je kupio čini ga investitorom, u suprotnom on bi bio broker, a za to još nije spreman.

Mnogi roditelji misle da deca ne bi trebala da se bave investiranjem u tom uzrastu, jer nemaju predstavu o tome da je u pitanju pravi  novac, već sve posmatraju kao igru.

U potpunosti se slažemo sa takvim stavom, ali zanemarujemo jednu veoma bitnu činjenicu u svemu ovom. Mi, roditelji, smo ti koji sa njima učestvujemo u ovoj finansijskoj edukaciji.

Kako bismo pokazali da se ovde radi o pravom novcu, možemo u određenom trenutku podići novac sa njihovog računa i kupiti im  igricu o kojoj maštaju. Tada će videti da od svoje ušteđevine mogu da kupe šta žele, ali da se za tu  sumu umanjila vrednost novca na njihovom investicionom računu.

Kao što im preko kupusa i rode objašnjavamo kako su došli na svet, tako ćemo ih postepeno uvoditi i u svet finansija.

Kada već govorimo o važnosti finansijske edukacije, osvrnimo se na „debele“ minuse koje pravimo na tekućim računima,  pravdajući se malim primanjima,  pa ćemo shvatiti da zapravo nikad nismo naučeni da pravilno raspolažemo novcem.

Kako se postaje član JUNIOR INVESTMENT CLUBA?

Procedura ulaska u Junior investment club je zaista jednostavna.

Roditelji u ime svoje dece potpisuju pristupnicu za učlanjenje u investicioni fond. Nakon odabira fonda u koji će zajedno sa svojim detetom ulagati sredstva, i odluke o trajanju investiranja, a nakon prve uplate, njihova deca postaju članovi WVP društva za upravljanje investicionim  fondovima, ujedno i članovi Junior investment cluba.

Sva materijalna sredstva koja se ulažu vode se pod matičnim brojem deteta, a tim sredstvima do momenta punoletstva upravljaju roditelji. Uplaćeni novac se pretvara u investicione jedinice fonda za koji smo se odlučili.

Onog momenta kada deca postanu punoletna, u potpunosti raspolažu svojim portfolijem, tj. novcem na računu, zato je veoma važno naučiti ih kako se to radi.

Kao članovi Junior investment cluba mladi investitori će biti pozivani na druženja, na kojima će se upoznavati sa drugim  investitorima njihovog uzrasta. Druženja će imati i finansijsko-edukativni karakter, gde će se kroz igre i predavanja, koja su prilagođena njihovom uzrastu, podsticati preduzetnički duh kod dece.

0
Broj mladih investitora koje smo
učlanili u Junior investment club

Kontaktirajte nas

Obratite nam se i rado ćemo vam odgovoriti na sva eventualna pitanja. Takođe vas možemo obavestiti o terminima u kojima će biti realizovana druženja i predavanja vezana za Junior investment club u vašem gradu ili okolini.

Ovo je važno!

Pored toga što svoje dete upoznajete sa tokovima novca, vi, naravno, razmišljate i o isplativosti investiranja. Dobit je očekivana, i prognozirana je na osnovu statističkih podataka koje je fond do sada ostvarivao.

Ako smo se odlučili za balansirani fond, koji je umereniji, i većinu novca ulažemo u hartije od vrednosti, dobit se kreće između 2,5% i 7,5% na godišnjem nivou, dok se kod  malo smelijeg akcionog fonda, kod kojeg se većina novca ulaže u akcije poznatih kompanija, dobit kreće između 4 i 10 posto na godišnjem nivou.

Investicioni fondovi posluju  po strogo određenim finansijskim zakonima. Novac članova fonda je odvojen od novca društva koje upravlja fondom. Novac koji se nalazi u fondu svakodnevno se kontroliše od strane komisije za hartije od vrednosti.

Kupovina akcija na berzi realizuje se preko kastodi banaka, koje takođe kontrolišu rad društva.

Novac je stalno dostupan i u svakom momentu ga je moguće podići, delimično ili u celosti, bez nadoknade.

Zakon nalaže da se novac po prijemu zahteva za isplatom mora isplatiti u roku od 5 dana, mada se u praksi isplaćuje mnogo brže. Ovaj podatak je veoma značajan, jer nam pruža mogućnost da slobodno raspolažemo svojim novcem.

Nakon pristupanja u fond, vi na svoju ličnu adresu dobijate svoj  korisnički kod i šifru pomoću koje imate  uvid stanje svog ličnog računa. Tu šifru možete menjati i prilagoditi sebi. U svakom momentu preko računara, tableta ili mobilnog telefona možete pratiti stanje na svom računu i imati uvid u sve novčane transakcije koje ste obavili u prethodnom periodu.

Vrednost investicionh jedinica se prati na dnevnom nivou.

Jednom mesečno fond daje izveštaj (koji se zove struktura portfolija) na kojem se vidi u koje sektore, kompanije, industrije i valute se novac ulagao. Ovaj prikaz je veoma bitan, jer pokazuje na koji način fond vrši diverzifikaciju vaših sredstava, tj. smanjuje rizik vašeg investiranja.

Novac uplaćujete u iznosima i dinamikom koji vama odgovara. Ako iz bilo kog razloga ne uplatite novac na račun, ne snosite nikakve sankcije.

Novac koji stoji na računu se takođe oplodjuje sam od sebe, jer se dividenda koju firme isplaćuju svojim akcionarima  sliva u fond i pravilno raspoređuje članovima fonda, u zavisnosti od broja investicionih jedinica koje posedujete.

Prilikom samog pristupanja u investicioni fond  mi  na određeni način već pokazujemo nivo rizika koji smo spremni da preuzmemo.

Balansirani fond je za umerenije investitore, dok je fond rasta vrednosti ili akcioni fond namenjen malo odvažnijim investitorima.

U balansiranom fondu se više ulaže u dužničke hartije od vrednosti, za koje garantuju uglavnom države određenom kamatom, dok se kod akcijskih fondova više ulaže u vlasničke hartije od vrednosti, koje izdaju kompanije.

Vlasničke hartije od vrednosti – AKCIJE  – su u suštini dokaz da smo u određenom procentu mi vlasnici srazmernog dela te kompanije, pa samim tim učestvujemo u dobiti i u gubitku kompanije.

Ako kompanija dobro posluje, akcije rastu i obrnuto. Ovaj podatak ne bi trebao da vas obeshrabri, jer se uglavnom ulaže u visoko rangirane kompanije kreditnog rizika A i višeg, tj. kompanije koje već dugi niz godina konstantno posluju pozitivno i samim tim dele dividendu svojim akcionarima. Radi poređenja, trenutni kreditni rejting Republike Srbije je BB – (pozitivni izgledi).

Prednost ulaganja u investicioni fond je ta što tim stručnjaka zaposlenih u fondu vodi računa o tome gde se i u kojoj meri novac članova fonda ulaže.

Pomenuti stručnjaci moraju da vode računa o više činilaca rizika, kao što su: valutni rizik, kreditni rizik, rizik promene propisa, rizik likvidnosti, rizik zemlje u koju se ulaže i operativni rizik.

Pošto se većina nas bavi nekim drugim poslovima, složićete se da je bolje da njima prepustimo posao smanjivanja rizika ulaganja, a mi ćemo njihov rad  pratiti kroz redovne izveštaje koje su dužni da objavljuju, kao i izveštaje revizorskih komisija koje takođe kontrolišu njihov rad.

Jedna od veoma važnih stavki u fondu je podatak da fond bez posebne dozvole NBS  ne može biti vlasnik više od 4,99% akcija jedne kompanije. U praksi bi to izgledalo ovako:  da smo kojim slučajem vlasnici 50% akcija jedne kompanije, čija je trenutna vrednost akcije 500 dolara, i pomenute akcije skoče na vrednost od 550 dolara,  mi bismo, naravno, zadovoljno trljali dlanove, ali šta ako pomenute akcije padnu na 200 dolara? Imali smo primer vrtoglavog pada akcija kompanije Boing, koje su nastale zbog greške na njihovim avionima koji su iz tog razloga prizemljeni. U ovakvom slučaju doživeli bismo veliki novčani gubitak.

Iz tog razloga je limit kupovine akcija jedne kompanije postavljen na maksimalnih 4,99%, kako bi eventualni pad akcija jedne kompanije bio izbalansiran porastom akcija drugih kompanija u koje fond ulaže.

Zapamtite, smisao ulaganja u investicione fondove nije brzo bogačenje na berzi, već kontuirani rasta imovine i dugoročno planiranje dobiti. Polako i sigurno.

NAŠ PARTNER