ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Šta sve treba da znate o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Šta je DZO?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je ugovor sa osiguravajućom kućom koji nam omogućava lečenje u privatnim lekarskim ordinacijama.

Zašto se odlučujemo za DZO?

I pored toga što posedujemo zdravstvenu knjižicu, tj. plaćamo obavezno zdravstveno osiguranje, mnogi od nas nisu zadovoljni tretmanom koji dobijaju u državnim ustanovama.

Veliki broj  korisnika je izjavio da se odlučio za  DZO zbog nervoze izazvane dugim čekanjem na lekarske preglede,  pogotovo kada je u pitanju lečenje dece.

Drugi navedeni razlog je osećaj sigurnosti koji imaju kada im je lekar stalno dostupan. Ima i par veoma interesantnih odgovora, poput: „nerviraju me neobavezni razgovori u čekaonici (zbog čega ste vi ovde?)“, „nervira me što svi oko mene kašlju i želeo bih da odmah uđem u ordinaciju na pregled, jer imam osećaj da ću se u čekaonici još više razboleti“.

Šta dobijamo polisom DZO?

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje nam obezbeđuje osnovne usluge, kao što su: pregled kod lekara opšte prakse, specijalistički pregledi, laboratorija i metode dijagnostike, davanje terapije, a u posebnim slučajevima pokrivaju: sanitetsko vozilo, previjanje, kućne posete, razgovore sa psihologom, hitnu stomatologiju

U zavisnosti od odabranog paketa i ponude osiguravajućih kuća moguće je dodatno ugovoriti i

 • Sistematske preglede
 • Fizikalnu terapiju
 • Oftamološke preglede
 • Stomatološke preglede
 • Lekove propisane od strane lekara.

Da li je polisa DZO skupa?

Veliki broj osiguravajućih kuća u svojoj ponudi ima DZO, pa se samim tim razlikuju  i njihove cene. 

Cene zavise od  pokrića koje pruža paket, vaše starosne dobi i pola.  Na primer, individualni paket sa osiguranjem na 1000 evra i dodatkom sistematskog pregleda žensku osobu starosti između 26 i 30 godina mesečno košta  koliko i 9 kafa u kafiću. Da li je to skupo?

Kako to izgleda u praksi?

Na samom početku, bitno je, na osnovu naših potreba i mogućnosti, odabrati odgovarajući paket usluga. U tome će vam najviše pomoći razgovor sa zastupnikom u čiju stručnost i iskrenost imate najviše poverenja. Tako ćete optimalno uskladiti svoje mogućnosti i potrebe. U slučaju da ne poznajete nikoga, uvek se možete obratiti nama.

Nakon odabira paketa sledi procedura prijema u DZO. Ona podrazumeva popunjavanje zdravstvenog upitnika ili lekarski pregled ukoliko komisija proceni da postoje razlozi za to ili ukoliko ste stariji od 50 godina. Popunjavanju zdravstvenog upitnika pristupite maksimalno iskreno, kako biste sprečili moguće probleme.

Ako je sve u redu, dalje je sve veoma jednostavno. Na primer, odabrali ste paket   sa pokrićem od 1000 evra. Time ste od osiguravajuće kuće dobili helthy karticu na kojoj se nalazi novčani iznos od 120 000 dinara. Ako ste DZO ugovorili za celu porodicu,  svaki član dobija karticu sa istim iznosom. Prilikom svakog obavljenog pregleda sa kartice se skida iznos te usluge. Ukoliko ste blizu prekoračenja limita, osiguravajuća kuća će vas na vreme upozoriti na to.

Čije usluge možete koristiti

Svaka osiguravajuća kuća ima ugovor sa određenim privatnim ordinacijama. Naša preporuka je da pre ugovaranja proverite da li ordinacije u vašem okruženju, ili one na čije ste se usluge već navikli, imaju ugovor sa nekom osiguravajućom kućom. U svakom slučaju, zastupnik sa kojim razgovarate je u obavezi da vam da te informacije.  

Postoje, naravno, i situacije kada niste u mogućnosti da koristite usluge ordinacija koje su pod ugovorom, i u tom slučaju pregled možete obaviti u bilo 0kojoj ordinaciji, s tim da pregled plaćate sami, a na osnovu fiskalnog računa osiguravajuća kuća će vam refundirati troškove u određenom iznosu.  Koliki je taj procenat zavisi od politike osiguravajuće kuće kojoj ste ukazali poverenje. Sve ove informacije možete dobiti preko kol centra, kome se svakako obraćate prilikom zakazivanja pregleda. Cena poziva kol centra nije posebno tarifirana. 

U kol centrima rade lekari koji su  dostupni 24h dnevno, 7 dana u nedelji. U nekim situacijama lekari iz kol centra mogu da pruže i stručni savet, koji nam u datom momentu može biti od velikog značaja.

Vrste DZO

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje može da se ugovori za pojedinca – individualno, za celu porodicu – porodično ili za radni kolektiv – kolektivno.

OVO JE VAŽNO!

 1. DZO  važi na teritoriji Srbije, a mogu ga ugovoriti svi, bez obzira da li su  državljani naše zemlje.
 2. Ako je pre početka ugovora korisnik polise lečen i još uvek se leči od neke hronične bolesti, troškove lekarskog pregleda i dijagnostike snosi sam, bez obzira što poseduje polisu DZO.
 3. Kada prvi put ugovarate polisu DZO, a vezana je za vas lično ili vašu porodicu, imate karencu u trajanju od dva meseca. Kolektivne polise nemaju pomenutu karencu. Kada karenca istekne sve strane nastavljaju da poštuju ono što je ugovoreno.
 4. Kod obnove polise DZO karenca ne postoji ako se obnova napravi  najkasnije 30 dana po okončanju stare polise. Karenca se ne primenjuje kod nesrećnih slučajeva i bolesti opasnih po život.
 5. Polisa prestaje da važi: istekom polise, neplaćanjem premije, smrću osiguranika, prestankom radnog odnosa (kod kolektivnog ugovora DZO).
 6. Pogodnost prilikom ugovaranja kolektivne polise DZO za poslodavca je da se iznos od 5872,00 din po radniku isključuje iz poreske osnovice.
 7. Iako su pokrića DZO izražena u evrima, važno je napomenuti da se DZO plaća u dinarima, i to po srednjem kursu dinara na dan uplate.