Životno OSIGURANJE

Dečja polisa životnog osiguranja

Šta sve treba da znate o dečjim polisama životnog osiguranja

Zašto ugovaramo dečju polisu životnog osiguranja

Stvaranje određenog fonda za školovanje deteta odavno se pokazalo kao potreba. Stalni rast školarina, troškova iznajmljivanja stana, kao i sveopštih troškova nas upozorava da na vreme moramo razmišljati o ovoj potrebi. Jedan od načina na koji ovo možemo uspešno rešiti je dečja polisa osiguranja.

Ukoliko početak školovanja deteta dočekamo nespremni, verovatno ćemo biti primorani na kompromise, koji obično završe na štetu deteta. Pri tom mislimo na to da dete ne nastavi školovanje u željenom pravcu, već  upisuje školu koju možemo da priuštimo. S druge strane, posezanje za kreditom u poslednji čas nije dobro rešenje.

Ko i kako može ugovoriti dečju polisu životnog osiguranja

Dečje polise se ugovaraju u starosnoj dobi deteta 0 do 14 godina. Istek polise može biti od detetove 18. do 25. godine starosti. Uglavnom se trajanje ugovora planira do polaska na fakultet,  kada nam je i potreban novac koji smo uštedeli.

Ako dete ne želi na fakultet, imate novac sa kojim može da započne neki svoj posao. Ugovarač polise u korist deteta mora biti ponoletna osoba, bez obzira da li se radi o dedi, babi, mami, tati, stricu, tetki…  Potpuno je svejedno ko je odlučio da na ovaj način obezbedi novac koji će biti potreban za školovanje.

Zakon nalaže da se, bez obzira na to ko je ugovarač, na polisi nalaze i potpisi roditelja ili zakonskih staratelja deteta, kao dokaz da su upoznati i da se slažu sa polisom.

Dinamika plaćanja

Kao kod svih polisa način plaćanja bira klijent. To može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje. Pored toga, moguće je i jednokratno uplatiti celokupan iznos za sve vreme trajanja ugovora.

Dopunska osiguranja uz dečju polisu životnog osiguranja

Pored štednog karaktera, dečje polise mogu imati i zaštitni karakter. Šta je moguće dodatno ugovoriti kroz dečju polisu zavisi i od osiguravajuče kuće za koju ste se opredeli.

U starosnoj dobi od 0 do 14 godina moguće je ugovoriti dopunsko osiguranje za lečenje u inostranstvu u slučaju težih bolesti ili osiguranje od povrede izazvane nesrećnim slučajem, a od 14. godine moguće je ugovoriti i ostala dopunska osiguranja. 

PRIMER

Želimo da u periodu od detetove 3. do 19. godine štedimo za njegovo školovanje. Ugovor bi trajao 16 godina.

  1. Odlučili smo da izdvajamo 250 evra godišnje. Tokom 16 godina uplatili bismo ukupno 4.000 evra. Očekivani iznos nako 16 godina štednje uz pripisanu dobit,  iznosio bi približno 6.330 evra.
  2. Odlučili smo da štedimo kroz jednokratnu uplatu u iznosu od 4.000 evra. Nakon 16 godina očekavani iznos sa pripisanom dobiti iznosio bi oko 6.330 evra.

 

Renta za školovanje dece

Renta za školovanje dece predstavlja polisu koja se uplaćuje u vremenu od 0 do 15 godina starosti deteta, a traje do njegove navršene 18. godine. U periodu od 18. do 25. godine (7 godina) ušteđeni novac se u jednakim godišnjim ratama isplaćuje na račun ugovarača. 

Polisu je moguće uplaćivati u dinarima ili u evrima.

PRIMER

Ako smo po rođenju deteta ugovorili rentu za školovanje u godišnjem iznosu od 500 evra, u periodu od 18. do 25. godine isplaćivaće  se 1270 evra godišnje.

OVO JE VAŽNO!

  1. U slučaju najgoreg scenarija, dečja polisa životnog osiguranja podrazumeva isplatu dotada uplaćenih sredstava, uz ostvarenu dobit.
  2. Zdravstveni upitnik nije potreban kod ugovaranja dečjih polisa, osim kod određenih dopunskih osiguranja.